Specifikace kategorií Cen Anděl

A) Hlavní kategorie

1. Album roku

Tato cena může být udělena pouze protagonistům (přIčemž za protagonistu se považuje autor, interpret, skupina, rovněž I producent), kteří jsou občany české republiky nebo mají na území čr trvalý pobyt. Toto ocenění může získat pouze nové album* sestavené z nových, poprvé uveřejněných nahrávek.

Toto ocenění mohou rovněž získat alba sestavená ze záznamů hudby z filmu, televizního, rozhlasového nebo jevištního představení a vydaná na zvukových nosičích, pokud splňují výše uvedené podmínky

2. Skladba roku

Toto ocenění může být uděleno pouze autorovi, nebo autorům skladby, u níž nejméně polovina autorů skladby (tj. Autorů hudby a textu) je občany české republiky nebo mají na území čr trvalý pobyt. V případě užití samplů se jejich autořI nezohledňují.

Za autora je považován I upravovatel tzv. Volné písně.

Toto ocenění může získat pouze autor, nebo autořI skladby, která byla ve sledovaném období poprvé uveřejněna na zvukovém nosičI nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Sledovaným obdobím je u této kategorie: od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2017. Důvodem pro prodloužené sledované období je to, že píseň z alba vydaného koncem předchozího roku se mohla stát hitem až v průběhu stávajícího roku.

3. Skupina roku

Toto ocenění může být uděleno pouze skupině, jejíž nejméně polovina členů jsou občané české republiky nebo mají na území čr trvalý pobyt. Toto ocenění může být uděleno pouze skupině, která ve sledovaném období vydala vlastní nové album.

4. Sólová interpretka roku

Tato cena může být udělena pouze umělkyni, která je občankou české republiky nebo má na území čr trvalý pobyt. Toto ocenění může být uděleno pouze umělkyni, která ve sledovaném období vydala nové album jako sólistka.

5. Sólový interpret roku

Tato cena může být udělena pouze umělci, který je občanem české republiky nebo má na území čr trvalý pobyt. Toto ocenění může být uděleno pouze umělci, který ve sledovaném období vydal nové album* jako sólista.

6. Objev roku

Tato cena může být udělena pouze interpretovi, který je občanem české republiky nebo má na území čr trvalý pobyt, a rovněž skupině, jejíž nejméně polovina členů má občanství české republiky nebo má na území čr trvalý pobyt. Toto ocenění může být uděleno pouze interpretovi nebo skupině, kteří ve sledovaném období vydali nové album* nebo jiný hudební počin (například píseň, videoklip) a jejichž žádné z předchozích alb nebo hudebních počinů nezískalo ocenění čI nebylo nominováno v jakékoliv kategorii uplynulých ročníků cen české hudební akademie – anděl (dříve výročních cen akademie populární hudby – cen anděl).

7. Videoklip roku

Tato cena může být udělena pouze režisérovi za videoklip, jehož protagonisté (přIčemž za protagonistu se považuje interpret, zpěvák, zpěvačka čI skupina) jsou občany české republiky nebo mají na území čr trvalý pobyt. V případě skupiny musí mít občanství české republiky nejméně polovina jejích členů nebo musí mít na území čr trvalý pobyt. Toto ocenění může získat pouze videoklip, který byl ve sledovaném období poprvé uveřejněn ve vysílání některé z českých televizních stanic nebo prostřednictvím youtube, internetových portálů čI jinou formou sdílení, případně prostřednictvím dalších sociálních sítí.

8. Síň slávy

Tímto oceněním může být oceněn žijící sólista, autor nebo hudební skupina za celoživotní přínos v oblasti hudby pouze jedenkrát. Tato cena může být udělena pouze žijícímu interpretovi čI autorovi, který je občanem české republiky nebo má na území čr trvalý pobyt. Pro tuto kategorii není sestavován žádný orientační seznam. Hlasující členové čha navrhnou nominaci podle svého uvážení. V této kategorii se hlasuje pouze v prvním kole.

B) Žánrové kategorie

1. Alternativa a elektronika

Kategorie zahrnující alternativní a elektronickou hudbu s přesahy do rocku, popu, taneční i experimentální scény a dalších příbuzných žánrů.

2. Folk

Kategorie zahrnující zejména folk, country, world music, lidovou hudbu a další příbuzné žánry.

3. Jazz

Kategorie zahrnující zejména jazz, blues a další příbuzné žánry.

4. Klasika

Kategorie zahrnující artificiální vážnou hudbu.

5. Rap

Kategorie zahrnující zejména hip-hop, r’n’b a další příbuzné žánry.

6. Rock

Kategorie zahrnující zejména rock, punk, hardcore, hard & heavy a další příbuzné žánry.

Tato ocenění mohou být udělena pouze protagonistům (přičemž za protagonistu se považuje autor, interpret, skupina, rovněž i producent), kteří ve sledovaném období vydali nové album*, jsou občany České republiky nebo mají na území ČR trvalý pobyt. V případě skupiny musí mít občanství České republiky nebo mít na území ČR trvalý pobyt nejméně polovina jejích členů. Toto ocenění mohou rovněž získat alba sestavená ze záznamů hudby z filmu, televizního, rozhlasového nebo jevištního představení a vydaná na zvukových nosičích, pokud splňují výše uvedenou podmínku.

Novým albem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo v jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé uveřejněných nahrávek, do té doby nevydaných na zvukových nosičích nebo žádným způsobem nezveřejněných. Poprvé jakkoliv uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75 % z celkové stopáže alba. V případě různých verzí alba pro různé nosiče je rozhodující první vydání alba na CD.