Specifikace kategorií Cen Anděl

A) Hlavní kategorie

1. Album roku

Tato cena může být udělena pouze protagonistům (přičemž za protagonistu se považuje autor, interpret, skupina, rovněž i producent), kteří jsou občany České republiky nebo mají na území ČR trvalý pobyt. 

Toto ocenění může získat pouze nové album sestavené z nových, poprvé na albu uveřejněných nahrávek. Novým albem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo v jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé na albu uveřejněných nahrávek. Poprvé na albu uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75 % z celkové stopáže alba. EP je považováno za album pouze za předpokladu, že obsahuje alespoň 5 různých skladeb (nikoliv různých nahrávek stejných skladeb), které mají dohromady nejméně 15 minut. Rada ČHA má konečné slovo ve sporných případech.

Toto ocenění mohou rovněž získat alba sestavená ze záznamů hudby z filmu, televizního, rozhlasového nebo jevištního představení a vydaná na zvukových nosičích, pokud splňují výše uvedené podmínky.

2. Skladba roku

Toto ocenění může být uděleno pouze autorovi, nebo autorům skladby, u níž nejméně polovina autorů skladby (tj. autorů hudby a textu) je občany České republiky nebo mají na území ČR trvalý pobyt. V případě užití samplů se jejich autoři nezohledňují.

Toto ocenění může získat pouze autor, nebo autoři skladby, která byla ve sledovaném období poprvé uveřejněna na zvukovém nosiči nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Sledovaným obdobím je u této kategorie: od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023. Důvodem pro prodloužené sledované období je to, že píseň z alba vydaného koncem předchozího roku se mohla stát hitem až v průběhu stávajícího roku. 

3. Skupina roku

Toto ocenění může být uděleno pouze existující skupině, jejíž nejméně polovina členů jsou občané České republiky nebo mají na území ČR trvalý pobyt. 

Toto ocenění může být uděleno pouze skupině, která ve sledovaném období vydala vlastní nové album. 

Novým albem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo v jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé na albu uveřejněných nahrávek. Poprvé na albu uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75 % z celkové stopáže alba. EP je považováno za album pouze za předpokladu, že obsahuje alespoň 5 různých skladeb (nikoliv různých nahrávek stejných skladeb), které mají dohromady nejméně 15 minut. Rada ČHA má konečné slovo ve sporných případech.

4. Sólová interpretka roku

Tato cena může být udělena pouze žijící interpretce, která je občankou České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt. 

Toto ocenění může být uděleno pouze interpretce, která ve sledovaném období vydala nové album jako sólistka. Ve sporných případech rozhoduje Rada ČHA. 

Novým albem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo v jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé na albu uveřejněných nahrávek. Poprvé na albu uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75 % z celkové stopáže alba. EP je považováno za album pouze za předpokladu, že obsahuje alespoň 5 různých skladeb (nikoliv různých nahrávek stejných skladeb), které mají dohromady nejméně 15 minut. Rada ČHA má konečné slovo ve sporných případech.

5. Sólový interpret roku

Tato cena může být udělena pouze žijícímu interpretovi, který je občanem České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt. 

Toto ocenění může být uděleno pouze interpretovi, který ve sledovaném období vydal nové album jako sólista. Ve sporných případech rozhoduje Rada ČHA. 

Novým albem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo v jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé na albu uveřejněných nahrávek. Poprvé na albu uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75 % z celkové stopáže alba. EP je považováno za album pouze za předpokladu, že obsahuje alespoň 5 různých skladeb (nikoliv různých nahrávek stejných skladeb), které mají dohromady nejméně 15 minut. Rada ČHA má konečné slovo ve sporných případech.

6. Společný projekt

Tato cena může být udělena pouze žijícím protagonistům (přičemž za protagonistu se považuje autor, interpret, skupina, rovněž i producent), kteří ve sledovaném období vydali vlastní společné nové album, nebo skladbu, respektive vlastní společnou nahrávku. 

Nejméně polovina protagonistů na předmětné společné nahrávce musí být občany České republiky nebo musí mít na území ČR trvalý pobyt (protagonistou se rozumí i hudební těleso – např. skupina, sbor, orchestr – jako celek).

Novým albem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo v jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé na albu uveřejněných nahrávek. Poprvé na albu uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75 % z celkové stopáže alba. EP je považováno za album pouze za předpokladu, že obsahuje alespoň 5 různých skladeb (nikoliv různých nahrávek stejných skladeb), které mají dohromady nejméně 15 minut. Rada ČHA má konečné slovo ve sporných případech.

Toto ocenění může získat také EP. 

Toto ocenění mohou rovněž získat alba sestavená ze záznamů hudby z filmu, televizního, rozhlasového nebo jevištního představení a vydaná na zvukových nosičích, pokud splňují výše uvedené podmínky.

Novou skladbou se rozumí ve sledovaném období poprvé uveřejněná nahrávka, a to na zvukovém nosiči nebo jakýmkoliv jiným způsobem.

Toto ocenění nemůže získat tzv. featuring ve skladbě. Ve sporných případech rozhoduje Rada ČHA.

Skladba musí mít 100 % původní autorský vklad. 

Ve sporných případech rozhoduje Rada ČHA.

O kategorii Společný projekt hlasuje odborná sekce ČHA, kterou nominuje předseda sekce jmenovaný pro předmětný ročník Radou ČHA. Členové této odborné sekce mohou být členy více sekcí. Členové odborné sekce ČHA hlasují pouze v jim určených kategoriích. U ostatních podmínek hlasování platí článek IV. tohoto statutu, s touto výjimkou: 

 • v případě rovnosti bodů po prvním kole hlasování rozhoduje o finální podobě přednominací předseda sekce tak, aby počet přednominací nebyl vyšší než sedm; 
 • v případě rovnosti bodů po druhém kole hlasování rozhoduje o finální podobě nominací lepší výsledek (větší počet bodů) z prvního kola; v případě shody bodů rozhoduje předseda sekce tak, aby počet nominací nebyl vyšší než tři; 
 • v případě rovnosti bodů po třetím kole hlasování rozhodne o vítězi lepší výsledek (větší počet bodů) z druhého kola, v případě rovnosti bodů rozhodne předseda sekce.

7. Objev roku

Tato cena může být udělena pouze interpretovi, který je občanem České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt, a rovněž skupině, jejíž nejméně polovina členů má občanství České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt. 

Toto ocenění může být uděleno pouze interpretovi nebo skupině, kteří ve sledovaném období vydali nové album nebo jiný hudební počin (například píseň, videoklip, EP) a jejichž první album nebo žádný z předchozích hudebních počinů nezískal/-o ocenění či nebyl/-o nominován/-o v jakékoliv kategorii uplynulých ročníků Cen České hudební akademie – Anděl (dříve Výročních cen Akademie populární hudby – Cen Anděl). 

Cenu v této kategorii může získat pouze interpret nebo skupina, který/-á dosud vydal/-a maximálně jedno album (tzn. jednu „dlouhohrající“ desku); cenu v kategorii Objev roku může tedy subjekt získat maximálně za druhé album.  

Novým albem či hudebním počinem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé uveřejněných nahrávek, do té doby nevydaných na zvukových nosičích nebo žádným způsobem nezveřejněných. Poprvé jakkoliv uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75 % z celkové stopáže alba. 

8. Videoklip roku

Tato cena může být udělena pouze režisérovi za videoklip, jehož protagonisté (přičemž za protagonistu se považuje interpret či skupina) jsou občany České republiky nebo mají na území ČR trvalý pobyt. V případě skupiny musí mít občanství České republiky nejméně polovina jejích členů nebo musí mít na území ČR trvalý pobyt. 

Toto ocenění může získat pouze videoklip, který byl ve sledovaném období poprvé uveřejněn ve vysílání některé z českých televizních stanic nebo prostřednictvím YouTube, internetových portálů či jinou formou sdílení, případně prostřednictvím dalších sociálních sítí.

Toto ocenění nemůže získat videoklip, který nevykazuje dostatečný autorský vklad, např. videoklip vytvořený sestřihem částí filmu (či jiného samostatného audiovizuálního díla), nebo videoklip vytvořený za použití podkladu z videobanky. Rada ČHA má konečné slovo v případě nominací „sporných“ videoklipů.

O kategorii Videoklip roku hlasuje odborná sekce ČHA, kterou nominuje předseda sekce jmenovaný pro předmětný ročník Radou ČHA. Členové této odborné sekce mohou být členy více sekcí. Členové odborné sekce ČHA hlasují pouze v jim určených kategoriích. U ostatních podmínek hlasování platí článek IV. tohoto statutu, s touto výjimkou: 

 • v případě rovnosti bodů po prvním kole hlasování rozhoduje o finální podobě přednominací předseda sekce tak, aby počet přednominací nebyl vyšší než sedm; 
 • v případě rovnosti bodů po druhém kole hlasování rozhoduje o finální podobě nominací lepší výsledek (větší počet bodů) z prvního kola; v případě shody bodů rozhoduje předseda sekce tak, aby počet nominací nebyl vyšší než tři; 
 • v případě rovnosti bodů po třetím kole hlasování rozhodne o vítězi lepší výsledek (větší počet bodů) z druhého kola, v případě rovnosti bodů rozhodne předseda sekce.

9. Síň slávy

Tímto oceněním může být oceněn žijící interpret, autor, existující hudební skupina (či hudební ansámbl, komorní uskupení) nebo osobnost, jež se zasloužila o rozvoj hudby, za celoživotní přínos v oblasti hudby v České republice. Toto ocenění může být uděleno konkrétní osobě pouze jedenkrát. 

Tato cena může být udělena pouze žijícímu interpretovi, autorovi, nebo osobnosti, která je občanem České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt. Tato cena může být také udělena hudební skupině (či hudebnímu ansámblu, komornímu uskupení), jejíž nejméně polovina členů musí mít občanství České republiky nebo musí mít na území ČR trvalý pobyt. 

Orientační seznam pro tuto kategorii sestavuje Rada ČHA na základě návrhů akademie z předchozích hlasování v této kategorii. Hlasující členové ČHA mohou navrhnout jinou nominaci podle svého uvážení. 

V této kategorii se hlasuje pouze v prvním kole.  V případě shody rozhoduje Rada ČHA.

B) Žánrové kategorie

Žánrové kategorie jsou tyto:

1. Alternativa a elektronika (kategorie zahrnující alternativní a elektronickou hudbu s přesahy do rocku, popu, taneční i experimentální scény a dalších příbuzných žánrů)

2. Folk (kategorie zahrnující zejména folk, country, world music, lidovou hudbu a další příbuzné žánry)

3.  Jazz (kategorie zahrnující zejména jazz, blues a další příbuzné žánry)

4.  Klasika (kategorie zahrnující artificiální vážnou hudbu) 

5.  Rap (kategorie zahrnující zejména hip-hop, r´n´b a další příbuzné žánry)

6.  Rock (kategorie zahrnující zejména rock, punk, hardcore, hard & heavy a další příbuzné žánry)

Tato ocenění mohou být udělena pouze protagonistům (přičemž za protagonistu se považuje autor, interpret, skupina, rovněž i producent), kteří ve sledovaném období vydali nové album, jsou občany České republiky nebo mají na území ČR trvalý pobyt. V případě skupiny musí mít občanství České republiky nebo mít na území ČR trvalý pobyt nejméně polovina jejích členů. 

V případě žánrové kategorie Klasika je podmínkou pro možnost ucházet se o Cenu Anděl to, že převaha interpretů musí mít občanství České republiky, nebo mít na území ČR trvalý pobyt (interpretem se rozumí i hudební těleso jako celek). Rada ČHA má konečné slovo v případě nominací „sporných“ alb.

Novým albem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo v jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé na albu uveřejněných nahrávek. Poprvé na albu uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75 % z celkové stopáže alba. EP je považováno za album pouze za předpokladu, že obsahuje alespoň 5 různých skladeb (nikoliv různých nahrávek stejných skladeb), které mají dohromady nejméně 15 minut. Rada ČHA má konečné slovo ve sporných případech.

Toto ocenění mohou rovněž získat alba sestavená ze záznamů hudby z filmu, televizního, rozhlasového nebo jevištního představení a vydaná na zvukových nosičích, pokud splňují výše uvedené podmínky. 

O každé z žánrových kategorií hlasuje odborná sekce ČHA, kterou nominuje předseda sekce jmenovaný pro předmětný ročník Radou ČHA. Členové odborných sekcí mohou být členy více sekcí. Členové odborné sekce ČHA hlasují pouze v jim určených kategoriích (Alternativa a elektronika, Folk, Jazz, Klasika, Rap, Rock). U ostatních podmínek hlasování platí článek IV. tohoto statutu, s touto výjimkou: 

 • v případě rovnosti bodů po prvním kole hlasování rozhoduje o finální podobě přednominací předseda sekce tak, aby počet přednominací nebyl vyšší než sedm; 
 • v případě rovnosti bodů po druhém kole hlasování rozhoduje o finální podobě nominací lepší výsledek (větší počet bodů) z prvního kola; v případě shody bodů rozhoduje předseda sekce tak, aby počet nominací nebyl vyšší než tři; 
 • v případě rovnosti bodů po třetím kole hlasování rozhodne o vítězi lepší výsledek (větší počet bodů) z druhého kola, v případě rovnosti bodů rozhodne předseda sekce.

C) Slovenské album

O předmětné kategorii hlasuje odborná akademie, kterou nominuje předseda sekce jmenovaný pro předmětný ročník Radou ČHA. Členství v akademii je dobrovolné a bez nároku na odměnu. Seznam členů akademie předmětné ceny bude zveřejněn. 

Člen akademie se zavazuje v co největší možné míře seznámit se s vydanými slovenskými alby ve sledovaném období a podle Statutu, dle svého nejlepšího vědomí a mínění hlasovat. 

Členové akademie berou na vědomí a souhlasí, že hlasy budou sečteny a ověřeny notářem, a zůstanou neveřejné. 

Členové akademie berou na vědomí a souhlasí, že na webových stránkách www.andelceny.cz bude uveden jmenný seznam členů akademie. 

Člen akademie nesmí hlasovat pro nahrávku, s níž je jakkoliv umělecky spojen, či na ní má osobní zájem, jinak bude jeho hlas zneplatněn.

Nominována a dále oceněna může být jen hudební nahrávka (zvukový záznam), jejímž původním vydavatelem, distributorem či prodejcem je subjekt se sídlem na území Slovenské republiky, a jež byla vydána nebo zveřejněna v průběhu sledovaného období. 

Sledovaným obdobím se rozumí kalendářní rok předcházející vyhlášení Cen Anděl, tedy rok 2023. 

Rada ČHA má konečné slovo v případě nominací „sporných“ alb, a to zejména, nikoliv však výlučně, z pohledu jejich původnosti. 

Hudební nahrávka (zvukový nebo hudební zvukově obrazový záznam), která byla v dané kategorii přednominována nebo nominována v jednom ročníku, nemůže již být v dané kategorii přednominována nebo nominována v žádném dalším ročníku. 

Hudební nahrávky koncertního provedení skladeb, jež obsahují 50 % a více skladeb, které byly již dříve vydány na albu příslušného umělce (sólista, kapela), se nemohou ucházet o Cenu Anděl. Rada ČHA má konečné slovo v případě nominací „sporných“ alb.

O ocenění rozhodují členové akademie. Pro předmětnou kategorii bude Vyhlašovatelem, Radou ČHA a předsedou kategorie vypracován orientační seznam těch tvůrců, tvůrčích počinů a interpretů, kteří splňují kritéria stanovená dále tímto Statutem. 

Vyhlašovatel, Rada ČHA a předseda předmětné kategorie nicméně nezaručují naprostou kompletnost orientačních seznamů, a proto mohou členové akademie volit i jiné kandidáty, pokud splňují podmínky pro udělení předmětné ceny. 

Konečnou rozhodovací pravomoc ohledně zařazení tvůrců, tvůrčích počinů a interpretů do předmětné kategorie má Rada ČHA. 

Ocenění může být uděleno pouze fyzické osobě/osobám – pouze protagonistům (přičemž za protagonistu se považuje autor, interpret, skupina, rovněž i producent), které jsou občany Slovenské republiky nebo mají na území SR trvalý pobyt. U ocenění skupin musí tuto podmínku splňovat nejméně polovina členů. 

Toto ocenění může získat pouze nové album sestavené z nových, poprvé na albu uveřejněných nahrávek. Novým albem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo v jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé na albu uveřejněných nahrávek. Poprvé na albu uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75 % z celkové stopáže alba. EP je považováno za album pouze za předpokladu, že obsahuje alespoň 5 různých skladeb (nikoliv různých nahrávek stejných skladeb), které mají dohromady nejméně 15 minut. Rada ČHA má konečné slovo ve sporných případech.

Toto ocenění mohou rovněž získat alba sestavená ze záznamů hudby z filmu, televizního, rozhlasového nebo jevištního představení a vydaná na zvukových nosičích, pokud splňují výše uvedené podmínky.

U podmínek hlasování platí článek IV. tohoto statutu, s touto výjimkou: 

 • v případě rovnosti bodů po prvním kole hlasování rozhoduje o finální podobě přednominací předseda sekce tak, aby počet přednominací nebyl vyšší než sedm; 
 • v případě rovnosti bodů po druhém kole hlasování rozhoduje o finální podobě nominací lepší výsledek (větší počet bodů) z prvního kola; v případě shody bodů rozhoduje předseda sekce tak, aby počet nominací nebyl vyšší než tři; 
 • v případě rovnosti bodů po třetím kole hlasování rozhodne o vítězi lepší výsledek (větší počet bodů) z druhého kola, v případě rovnosti bodů rozhodne předseda sekce.