Specifikace kategorií Cen Anděl

A) Hlavní kategorie

1. Album roku

Tato cena může být udělena pouze protagonistům (přičemž za protagonistu se považuje autor, interpret, skupina, rovněž i producent), kteří jsou občany České republiky nebo mají na území ČR trvalý pobyt.

Toto ocenění může získat pouze nové album sestavené z nových, poprvé uveřejněných nahrávek. Novým albem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo v jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé uveřejněných nahrávek, do té doby nevydaných na zvukových nosičích nebo žádným způsobem nezveřejněných. Poprvé jakkoliv uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75 % z celkové stopáže alba. V případě různých verzí alba pro různé nosiče je rozhodující první vydání alba na CD. EP je považováno za album pouze za předpokladu, že obsahuje 5 a více skladeb, které mají dohromady více než 20 minut.

Toto ocenění mohou rovněž získat alba sestavená ze záznamů hudby z filmu, televizního, rozhlasového nebo jevištního představení a vydaná na zvukových nosičích, pokud splňují výše uvedené podmínky.

2. Skladba roku

Toto ocenění může být uděleno pouze autorovi, nebo autorům skladby, u níž nejméně polovina autorů skladby (tj. autorů hudby a textu) je občany České republiky nebo mají na území ČR trvalý pobyt. V případě užití samplů
se jejich autoři nezohledňují.

Toto ocenění může získat pouze autor, nebo autoři skladby, která byla ve sledovaném období poprvé uveřejněna na zvukovém nosiči nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Sledovaným obdobím je u této kategorie: od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2022. Důvodem pro prodloužené sledované období je to, že píseň z alba vydaného koncem předchozího roku se mohla stát hitem až v průběhu stávajícího roku.

3. Skupina roku

Toto ocenění může být uděleno pouze skupině, jejíž nejméně polovina členů jsou občané České republiky nebo mají na území ČR trvalý pobyt.

Toto ocenění může být uděleno pouze skupině, která ve sledovaném období vydala vlastní nové album.

Novým albem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo v jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé jakkoliv uveřejněných nahrávek, do té doby na zvukových nosičích nevydaných nebo žádným způsobem nezveřejněných. Poprvé jakkoliv uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75 % z celkové stopáže alba. V případě různých verzí alba pro různé nosiče je rozhodující první vydání alba na CD. EP je považováno za album pouze za předpokladu, že obsahuje 5 a více skladeb, které mají dohromady více než 20 minut.

4. Sólová interpretka roku

Tato cena může být udělena pouze interpretce, která je občankou České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt.

Toto ocenění může být uděleno pouze interpretce, která ve sledovaném období vydala nové album jako sólistka.

Novým albem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé uveřejněných nahrávek, do té doby nevydaných na zvukových nosičích nebo žádným způsobem nezveřejněných. Poprvé jakkoliv uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75 % z celkové stopáže alba. V případě různých verzí alba pro různé nosiče je rozhodující první vydání alba na CD. EP je považováno za album pouze za předpokladu, že obsahuje 5 a více skladeb, které mají dohromady více než 20 minut.

5. Sólový interpret roku

Tato cena může být udělena pouze interpretovi, který je občanem České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt.

Toto ocenění může být uděleno pouze interpretovi, který ve sledovaném období vydal nové album jako sólista.

Novým albem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé uveřejněných nahrávek, do té doby nevydaných na zvukových nosičích nebo žádným způsobem nezveřejněných. Poprvé jakkoliv uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75 % z celkové stopáže alba. V případě různých verzí alba pro různé nosiče je rozhodující první vydání alba na CD. EP je považováno za album pouze za předpokladu, že obsahuje 5 a více skladeb, které mají dohromady více než 20 minut.

6. Objev roku

Tato cena může být udělena pouze interpretovi, který je občanem České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt, a rovněž skupině, jejíž nejméně polovina členů má občanství České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt.

Toto ocenění může být uděleno pouze interpretovi nebo skupině, kteří ve sledovaném období vydali nové album nebo jiný hudební počin (například píseň, videoklip, EP) a jejichž první album nebo žádný z předchozích hudebních počinů nezískal/-o ocenění či nebylo nominováno v jakékoliv kategorii uplynulých ročníků Cen České hudební akademie – Anděl (dříve Výročních cen Akademie populární hudby – Cen Anděl).

Cenu v této kategorii může získat pouze interpret nebo skupina, který/-á dosud vydal/-a maximálně jedno album (tzn. jednu „dlouhohrající“ desku); cenu v kategorii Objev roku může tedy subjekt získat maximálně za druhé album.

Novým albem či hudebním počinem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé uveřejněných nahrávek, do té doby nevydaných na zvukových nosičích nebo žádným způsobem nezveřejněných. Poprvé jakkoliv uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75 % z celkové stopáže alba. V případě různých verzí alba nebo hudebního počinu pro různé nosiče je rozhodující první vydání na CD nebo DVD.

7. Videoklip roku

Tato cena může být udělena pouze režisérovi za videoklip, jehož protagonisté (přičemž za protagonistu se považuje interpret či skupina) jsou občany České republiky nebo mají na území ČR trvalý pobyt. V případě skupiny musí mít občanství České republiky nejméně polovina jejích členů nebo musí mít na území ČR trvalý pobyt.

Toto ocenění může získat pouze videoklip, který byl ve sledovaném období poprvé uveřejněn ve vysílání některé z českých televizních stanic nebo prostřednictvím YouTube, internetových portálů či jinou formou sdílení, případně prostřednictvím dalších sociálních sítí.

Toto ocenění nemůže získat videoklip, který nevykazuje dostatečný autorský vklad, např. videoklip vytvořený sestřihem částí filmu (či jiného samostatného audiovizuálního díla), nebo videoklip vytvořený za použití podkladu z videobanky. Rada ČHA má konečné slovo v případě nominací „sporných“ videoklipů.

O kategorii Videoklip roku hlasuje odborná sekce ČHA, kterou nominuje předseda sekce jmenovaný pro předmětný ročník Radou ČHA. Členové této odborné sekce mohou být členy více sekcí. Členové odborné sekce ČHA hlasují pouze ve své/svých kategorii/kategoriích. U ostatních podmínek hlasování platí článek IV. tohoto statutu, s touto výjimkou:

v případě rovnosti bodů po prvním kole hlasování rozhoduje o finální podobě nominací předseda sekce tak, aby počet nominací nebyl vyšší než tři.

8. Síň slávy

Tímto oceněním může být oceněn žijící interpret, autor, hudební skupina (či hudební ansámbl, komorní uskupení) nebo osobnost, jež se zasloužila o rozvoj hudby, za celoživotní přínos v oblasti hudby. Toto ocenění může být uděleno konkrétní osobě pouze jedenkrát.

Tato cena může být udělena pouze žijícímu interpretovi, autorovi, nebo osobnosti, která je občanem České republiky nebo má na území ČR trvalý pobyt. Tato cena může být také udělena hudební skupině (či hudebnímu ansámblu, komornímu uskupení), jejíž nejméně polovina členů musí mít občanství České republiky nebo musí mít na území ČR trvalý pobyt. Pro tuto kategorii není sestavován žádný orientační seznam. Hlasující členové ČHA navrhnou nominaci podle svého uvážení. V této kategorii se hlasuje pouze v prvním kole.

B) Žánrové kategorie

1. Alternativa a elektronika

Kategorie zahrnující alternativní a elektronickou hudbu s přesahy do rocku, popu, taneční i experimentální scény a dalších příbuzných žánrů.

2. Folk

Kategorie zahrnující zejména folk, country, world music, lidovou hudbu a další příbuzné žánry.

3. Jazz

Kategorie zahrnující zejména jazz, blues a další příbuzné žánry.

4. Klasika

Kategorie zahrnující artificiální vážnou hudbu.

5. Rap

Kategorie zahrnující zejména hip-hop, r’n’b a další příbuzné žánry.

6. Rock

Kategorie zahrnující zejména rock, punk, hardcore, hard & heavy a další příbuzné žánry.

Tato ocenění mohou být udělena pouze protagonistům (přičemž za protagonistu se považuje autor, interpret, skupina, rovněž i producent), kteří ve sledovaném období vydali nové album, jsou občany České republiky nebo mají na území ČR trvalý pobyt. V případě skupiny musí mít občanství České republiky nebo mít na území ČR trvalý pobyt nejméně polovina jejích členů.

V případě žánrové kategorie Klasika je podmínkou pro možnost ucházet se o Cenu Anděl to, že album musí být vyprodukováno a vydáno v průběhu sledovaného období hudebním vydavatelstvím se sídlem na území České republiky, s tím, že převaha interpretů musí mít občanství České republiky, nebo mít na území ČR trvalý pobyt. Rada ČHA má konečné slovo v případě nominací „sporných“ alb.

Novým albem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé uveřejněných nahrávek, do té doby nevydaných na zvukových nosičích nebo žádným způsobem nezveřejněných.

Poprvé jakkoliv uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75 % z celkové stopáže alba. V případě různých verzí alba pro různé nosiče je rozhodující první vydání alba na CD. EP je považováno za album pouze za předpokladu, že obsahuje 5 a více skladeb, které mají dohromady více než 20 minut.

Toto ocenění mohou rovněž získat alba sestavená ze záznamů hudby z filmu, televizního, rozhlasového nebo jevištního představení a vydaná na zvukových nosičích, pokud splňují výše uvedené podmínky.

O každé z žánrových kategorií hlasuje odborná sekce ČHA, kterou nominuje předseda sekce jmenovaný pro předmětný ročník Radou ČHA. Členové odborných sekcí mohou být členy více sekcí. Členové odborné sekce ČHA hlasují pouze ve své/svých kategorii/kategoriích (Alternativa a elektronika, Folk, Jazz, Klasika, Rap, Rock). U ostatních podmínek hlasování platí článek IV. tohoto statutu, s touto výjimkou:

v případě rovnosti bodů po prvním kole hlasování rozhoduje o finální podobě nominací předseda sekce tak, aby počet nominací nebyl vyšší než tři.

C) Slovenské album

Ocenění může být uděleno pouze fyzické osobě/osobám – pouze protagonistům (přičemž za protagonistu se považuje autor, interpret, skupina, rovněž i producent), které jsou občany Slovenské republiky nebo mají na území SR trvalý pobyt. U ocenění skupin musí tuto podmínku splňovat nejméně polovina členů.

Toto ocenění může získat pouze nové album sestavené z nových, poprvé uveřejněných nahrávek. Novým albem se rozumí záznam na jakémkoliv zvukovém nosiči (nebo v jakémkoliv digitálním formátu) sestaveném z nových, poprvé uveřejněných nahrávek, do té doby nevydaných na zvukových nosičích nebo žádným způsobem nezveřejněných. Poprvé jakkoliv uveřejněné nahrávky musí tvořit nejméně 75 % z celkové stopáže alba. V případě různých verzí alba pro různé nosiče je rozhodující první vydání alba na CD. EP je považováno za album pouze za předpokladu, že obsahuje 5 a více skladeb, které mají dohromady více než 20 minut.

Toto ocenění mohou rovněž získat alba sestavená ze záznamů hudby z filmu, televizního, rozhlasového nebo jevištního představení a vydaná na zvukových nosičích, pokud splňují výše uvedené podmínky.

U podmínek hlasování platí článek IV. tohoto statutu, s touto výjimkou:

v případě rovnosti bodů po prvním kole hlasování rozhoduje o finální podobě nominací předseda sekce tak, aby počet nominací nebyl vyšší než tři.